วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กำเนิดสิ่งมีชีวิต


สิ่งมีชีวิต กำเนิดขึ้นบนโลกได้อย่างไร คำถามนี้ มีผู้พยามยามค้นหาคำตอบมาตั้งแต่อดีตกาล โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 3 ของระบบสุริยะ อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร อุณหภูมิไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป แรงโน้มถ่วงมีขนาดพอเหมาะ จึงปกคลุมไปด้วยชั้นบรรยากาศ น้ำที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน มีปริมาณมาก กินพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก น้ำมีคุณลักษณะพิเศษ คือ สามารถเปลี่ยนสถานะได้ อยู่ได้ทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เป็นตัวทำละลายที่ดี ปัจจัยเหล่านี้ เอื้อให้สิ่งมีชีวิต กำเนิดขึ้นมาบนโลก และดำรงอยู่มาถึงปัจจุบัน

น้ำทะเลในอดีตเมื่อ 3,500 ล้านปีก่อน ประกอบด้วยธาตุ หรือสารประกอบต่างๆ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้โลกเต็มไปด้วยลาวา เถ้าถ่าน และก๊าซต่างๆ รวมตัวกันอยู่ ก๊าซส่วนใหญ่จะเป็น มีเทน แอมโมเนีย ไฮโดรเจน บรรยากาศของโลกเต็มไปด้วยประจุไฟฟ้า โลกยุคนั้น จึงเต็มไปด้วยฟ้าผ่า ความร้อนจากใต้พื้นโลก ทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเล สูงกว่าปัจจุบัน ปฏิกิริยาทางเคมี ของก๊าซ หรือสารละลายของ มีเทน แอมโมเนีย และไฮโดรเจน ในน้ำทะเล ทำให้เกิดกรดอะมิโน เช่น ไกลซีน อลานิน กรดกลูตามิืค กรดอะมิโน ซึ่งเป็นสารพื้นฐานของ ดีเอ็นเอ และ อาร์เอ็นเอ อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

โครงสร้างพื้นฐานของชีวิต คือเซลล์ จะประกอบด้วย โปรตีน และ ดีเอ็นเอ หรือ อาร์เอ็นเอ จากสภาพของโลกในอดีต ด้วยความบังเอิญ จึงเกิดสภาพการเหมาะสม อย่างพอดิบพอดี ทำให้เกิดเซลล์ อย่างง่ายๆ ลักษณะคล้ายเซล์ของแบคทีเรียในปัจจุบันขึ้นมา เซลล์คล้ายแบคทีเรียนี้ เรียกว่า โปรคาริโอต (Prokaryotes) ยังไม่มีนิวเคลียส สารพันธุกรรม จึงกระจายอยู่ทั่วไปในเซลล์ โปรคาริโอต สามารถสืบพันธุ์ได้โดยไม่อาศัยเพศ เป็นการกำเนิดชีวิตบนโลก รุ่นแรก สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เป็น โปรคาริโอต ที่สามารถสังเคราะห์แสง ได้ผลผลิตเป็นก๊าซออกซิเจน ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก ปัจจุบันแบ่ง โปรคาริโอต เป็น อาร์เคีย และแบคทีเรีย

เซลล์ที่พบในซากฟอสซิลรุ่นหลังในหิน อายุราว 1,500-2,500 ล้านปีก่อน เริ่มมีนิวเคลียส เรียกว่า ยูคาริโอต (eukaryotes) สิ่งมีชีวิต มีวิวัฒนาการ ขึ้นมาอีกหนึ่งขั้น ภายในนิวเคลียส ของยูคาริโอต มี โครโมโซม หลายชุด ภายในโครโมโซมมี ดีเอ็นเอ บรรจุอยู่ การขยายพันธุ์ทำได้โดยการคัดลอกรหัสพันธุกรรม ไปสู่ดีเอ็นเอตัวใหม่ โดยใช้กระบวนการทางโปรตีน ปัจจุบัน แบ่ง ยูคาริโอต เป็น สัตว์ พืช และเห็ด รา

หลังจากกำนิดสิ่งมีชีวิตบนโลก สิ่งมีชีวิตได้เกิดการกลายพันธุ์ เกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมามากมาย สายพันธุ์ใด ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงของโลกได้ ก็ยังคงอยู่ สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ที่กำเนิดขึ้นมา มากกว่า 99% สูญพันธุ์ไปจากโลกหมดแล้ว สาเหตุของการสูญพันธุ์ ครั้งใหญ่ เกิดจาก ภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่บนโลกที่กินเวลายาวนาน และอุกาบาต พุ่งชนโลก สาเหตุทั้ง 2 ทำให้เิกิดการเปลี่ยนแปลงในบริเวณกว้างมาก โดยทั่วไปนอกจากโลกจะเสียหายโดยตรงจากลาวา หรือแรงระเบิดจากอุกาบาต พุ่งชนโลกแล้ว โลกยังเกิดความเสียหายจากฝุ่นละออง ปริมาณ มากมาย มหาศาล ที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้แสงอาทิตย์ส่องลงมายังโลก ได้น้อยลง และไม่เพียงพอ พืชสังเคราะห์แสงได้น้อยลง ทำให้พืชไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร รวมทั้ง อากาศจะหนาวเย็นลง สัตว์ส่วนใหญ่ จึงขาดอาหาร ทำให้มีผลกระทบไปเป็นทอดๆ ตามห่วงโซ่อาหาร มีสัตว์จำนวนไม่กี่ชนิด ที่สามารถปรับตัวอยู่รอดได้ แล้วจึงมีวิวัฒนาการ แตกสายพันธุ์ กลายมาเป็น สัตว์อื่นๆ และมนุษย์ จนถึงปัจจุบันแหล่งที่มา http://www.origins-earth-life.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น